Dny zdraví pro firmy

Dermatologie – vyšetření kožních znamének

K diagnostice je využíván přístroj dermatoskop. Vyšetření je důležité z hlediska prevencerakoviny kůže.

Optometrie - vyšetření zrakových funkcí

Zodpovědný přístup ke zrakovému aparátu společně se správným vyšetřením všech zrakových funkcí a odchylek, společně se stanovením ideální korekce, přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu a tím pádem i k optimální kvalitě života. Optometrie je součástí primární péče o zrak na kterou navazuje lékařská péče. Vyšetřeni je bezbolestné a provadi se na přistroji autorefraktometr.

Dentální hygiena – správná technika čištění zubů

Dentální hygienisti se zaměřují na preventivní, léčebnou a vzdělávací činnost. Správná péče o chrup dásně je jednou z nejúčinnějších forem prevence vzniku zubního kazu a parodontitidy.

Měření složení těla

Na základě měření na bioimpedančním lékařském přístroji Tanita můžeme změřit některé parametry těla jako je hmotnost, množství tuku, svalů, vody, viscerálního tuku, BMI, bazálního metabolismu a metabolického věku. Vyšetření může pomoci k odhalení např.metabolického syndromu a jiných civilizačních onemocnění.

Měření glykemie a tlaku

Měření je prováděno pomocí glukometru, což je jednoduchý přístroj určený k rychlému měření glykemie – koncetrace glukózy v krvi. Zvýšené hodnoty glykemie mohou být základním projevem diabetes melitus. Měření krevního tlaku a tepu je prováděno digitálním tonometrem. Je prevencí kardiovasculárních onemocnění.

Škola zad – principy správného držení těla

Preventivní cvičebně vzdělávací program na zmírnění nebo úplné odstranění bolestí a poruch pohybového aparátu, vzhledm ke skutečnosti, že problémy s pohybovým aparátem jsou v současnosti nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti zaměstnanců. Škola zad je účinný nástroj k odstranění negativního vlivu nesprávné polohy, pohybu a samotné zátěže na tělo.
Dny zdraví pro firmy

Dny zdraví pro firmy

Dny zdraví pro firmy

Hlavní stránka

Helena Takačová Šnajdrová
Vojanova 1716, Lysá nad Labem

M: +420 737 032 526
E: info@nutricniporadenstvi.cz

Copyright © 2024 by Helena Takačová Šnajdrová | realizace Regional